Organisatie

Wie zijn wij?

Zo'n 600 heel verschillende mensen! Mannen, vrouwen, gezinnen, alleengaanden, kinderen, ouderen, zieke en gezonde mensen. Allemaal anders, allemaal met ons eigen verhaal, ons eigen leven, onze eigen karakters. Toch hebben wij twee kenmerken die ons verbinden. We wonen allemaal in het zuidwesten van ons mooie Enschede en we geloven allemaal dat God onze Vader is en dat alleen Hij ons redding kan bieden. Hij heeft ons zo lief gehad dat Hij zijn enige zoon naar de aarde heeft gestuurd om voor onze zonden te sterven.Door dit geloof mogen wij ons Zijn kinderen noemen. Zo vormen wij samen een gezin, een onderdeel van Gods grote familie hier op aarde! Wij zijn aan elkaar gegeven om om elkaar heen te staan in goede en slechte tijden, elkaar te steunen, aan te vullen, te voeden en van elkaar te genieten. En samen God, onze Vader, groot te maken. Zijn liefde willen we uitstralen en doorgeven aan iedereen in onze stad en ons leven! Zoveel mensen, dat vraagt wel wat organisatie. Wij willen u op deze site een kijkje in onze gemeente laten zien. Maar natuurlijk bent u ook van harte welkom tijdens een van onze diensten of tijdens andere activiteiten. Kijk gerust rond op onze site en hopelijk tot snel! Wij heten u welkom in ons gezin!

GKV Fotos-2


Organisatie

Als een gezin uit twee mensen bestaat is het allemaal nog wel makkelijk te overzien. Maar wij vallen onder de categorie “grote gezinnen”. En zoals in elk groot gezin betekent dat soms heel wat geregel en organisatie. We hebben daarom ook wel wat structuur aangebracht in onze familie.

Zo hebben wij de gemeente opgedeeld in elf wijken. Deze zijn vrij logisch (soms ook niet helemaal logisch) ingedeeld naar ligging in de stad. Zo willen we proberen dat we ook in het dagelijks leven elkaar blijven zien en om elkaar heen kunnen blijven staan. De ene wijk doet dit door bijvoorbeeld uitjes te organiseren. Een andere door Bijbelstudies te houden. En ach, soms is er ook een wijk waar het allemaal nog een beetje opgezet moet worden. Aan elke wijk is wijkteam toegekend. Dit team bestaat uit een ouderling (soms twee), een diaken, dames van onderling dienstbetoon en een pastoraal helper. Zo proberen wij de lijntjes binnen ons gezin kort te houden en de contacten warm. De ouderlingen vormen samen met de dominee de kerkenraad. Zij vergaderen structureel om het reilen en zeilen binnen de familie in goede banen te leiden. De diakenen zorgen er o.a. voor dat geen enkel gezinslid financiële nood hoeft te kennen.

Met meer dan 600 mensen is het onmogelijk om alles van elkaar te weten. Toch is het belangrijk dat we van sommige dingen wel allemaal op de hoogte zijn. Daarom hebben we een kerkblad, Dwars door Zuid. Dit blaadje komt elke twee weken uit en staat vol met allerhande informatieve zaken.

Agenda’s, roosters van Bijbelstudies, kindergroepen, crèches, kerkautoritten en wat al niet meer. 
Ook wordt er elke keer een kleine update gegeven van bijzondere zaken rondom de gemeenteleden (denk aan huwelijken, geboorten, ziekte, sterfgevallen etc). Ook verslagen van vergaderingen kunnen hier nagelezen worden.

 

Geloof

Wij geloven dat wij een levende relatie hebben met God, Die de mens heeft geschapen naar Zijn beeld om in liefde te leven voor Hem en voor elkaar. Door ongehoorzaamheid van de mens heeft de zonde ons in de greep en is de relatie met God verbroken. Maar Gods liefde voor de mensen is groot! Zijn Zoon, Jezus Christus, heeft Hij naar de aarde gezonden om voor ons te sterven aan het kruis. Door dit offer is onze schuld betaald en is het weer goed tussen God en de mensen.

Na drie dagen is Hij opgestaan en heeft hierdoor de dood, de zonde en de duivel overwonnen. Hierdoor zijn wij geroepen om in vrijheid te leven. Hij woont nu in de hemel en is onze Koning. Daarom stellen wij Jezus Christus centraal in ons leven.

Hiervoor werkt Hij in ons met de kracht van Zijn Heilige Geest, Die ons dicht bij Jezus brengt en ons leert om Hem te volgen en te dienen.

Door ons op Jezus te richten als onze Heer, delen wij in Zijn liefde. Dat willen wij ook uitstralen naar elkaar en naar anderen.

GKV Fotos-16