Kind en Jeugd

De kinderen in de gemeente horen er helemaal bij. Ze zijn volwaardige leden van de gemeente. Opgenomen zijn in de kerkgemeenschap betekent meer dan gedoopt zijn en aanwezig zijn in de eredienst. Ze moeten ervaren dat ze erbij horen en hun eigen plaats hebben. Kinderen moeten zich thuisvoelen in de gemeente.

Kinderen worden in eerste instantie niet op het kennisvlak aangesproken, maar via het waarneembare, het handelende en het voelbare. Kinderen zijn kerkgangers die zich in een groeiproces bevinden. Elementen die de betrokkenheid van kinderen vergroten bevorderen dit groeiproces. Daarom is er op verschillende punten gerichte aandacht voor de kinderen: 

Kinderdiensten:

Op biddag en dankdag is er ’s middags voor de kinderen een eredienst. De kinderen worden hier actief bij betrokken door o.a. het voorlezen uit de bijbel, een toneelstukje, een gedicht, opgeven van gebedspunten, helpen collecteren of iets anders. Samen zingen we liederen die bekend zijn bij de kinderen en de preek is speciaal op het niveau van hen gemaakt. Ook tijdens Kerst is er een dienst die speciaal op de kinderen gericht is.

Preek en preekboekje:

Regelmatig wordt er in de preek aandacht aan de kinderen gegeven. Ook zijn er preekboekjes, waarin kinderen tijdens de dienst punten uit de preek kunnen opschrijven zoals wat we zingen, voor wie er gebeden wordt, waar de collecte voor is, welke instrumenten er spelen en ook is er ruimte om een tekening over de preek te maken. 

Doop:

Als er een kindje wordt gedoopt mogen de kinderen naar voren komen en dit van dichtbij bekijken. De dominee vertelt dan aan de kinderen wat er gebeurt.  

Kinderpagina:

in het gemeenteblad staat bij elke editie een aparte bladzijde die ingevuld is voor kinderen met een kleurplaat, puzzeltjes of raadsels. Elk jaar tijdens de zomervakantie wordt er een speciaal kinderboekje gemaakt waarin ze kunnen lezen, kleuren en puzzelen. 

Themadiensten:

In samenwerking met de basisscholen worden enkele keren per jaar themadiensten gehouden. Hier worden ook andere kerken bij betrokken. Op school worden liederen geleerd en tekeningen gemaakt die dan weer in de dienst te horen en te zien zijn. Het thema wordt op school behandeld en in de dienst wordt hierover gepreekt.

Creche:

Tijdens de ochtenddienst mogen onze kleinste broertjes en zusjes lekker spelen in een zaaltje achter de kerk. Elke keer is er een volwassene en vaak een of twee jongeren die daar op ze passen.

Ze kunnen rondcrossen op autootjes, puzzelen, lekker in de box spelen, boekjes lezen, kleuren of gewoon lekker samenspelen. De kids vermaken zich wel en papa en/of mama kan fijn ontspannen de dienst meemaken.
Tenzij ze het op een huilen zetten natuurlijk, dan wordt papa of mama subtiel even geroepen. Want de kindjes moeten zich wel op hun gemak voelen natuurlijk!

Basisschooljeugd.

Elke ochtenddienst mag er een groepje kinderen tijdens de preek mee naar boven om daar een eigen verwerking te gaan doen. We hebben drie groepen, (en een groep om de week in de middagdienst) dus je bent ongeveer eens in de drie weken aan de beurt. Tijdens de dienst worden de kinderen opgeroepen om met de leiding mee naar boven te gaan. Tijdens de collecte komen ze weer terug!

De groepen worden als volgt ingedeeld:

Stepbaaistep (groep 1 en 2), zij gaan om de week in de middagdienst naar boven

Stepbaaistep (groep 3 en 4)

Onderood (Groep 5 en 6)

Weetoekoo (groep 7 en 8)

Alle groepen, met uitzondering van de oudste groep, werken met de methode Promiseland. Klik hier om deze methode te bekijken www.promiseland.nl Weetoekoo verwerkt het onderwerp van de preek tijdens de dienst.

12 tot 16

De jeugd van 12 tot 16 gaan naar de go! Groepen. Voorheen hadden deze kinderen catechisatie en vereniging. Sinds een paar jaar zijn wij overgestapt op een nieuwe methode. De kinderen krijgen per leeftijdsgroep twee mentoren aangewezen, die ze de vier jaar van de go!groepen begeleiden. Elke week komen ze samen om samen uit te zoeken en te leren wat het betekent om Christen te zijn.
Waarom geloven we en wat geloven we nu precies? Ook is er veel ruimte om samen te bespreken wat je nu allemaal bezighoudt als je jong bent en ook nog eens naar de kerk gaat.
Eens per jaar gaan de go! Groepen samen op kamp. Altijd een succes!

16+

Na de go! Groepen gaan de jongeren naar catechisatie. Hier praten ze verder over hun geloof, maar leren ze ook wat de catechismus inhoudt . Na twee of drie jaar catechisatie kunnen de jongeren de keuze maken om belijdenis van hun geloof af te leggen. Dit is natuurlijk een eigen keuze!